AKCE - ZAHRADNÍ SET

Izolační fólie + geotextilie pro rybníčky a bazény

Fólie Agru VLDPE , tloušťka 1,0mm, černá  (měkčený polyetylén, šířka 5,0m)    cena 120,00 Kč/m2 včetně DPH

Geotextilie Polyfelt TS50  (netkaná, polypropylenová geotextilie, šířka 4,0m)       cena    20,00 Kč/m2 včetně DPH

Zjištění rozměru folie a geotextilie pro zahradní jezírko
Můžete si koupit folii ještě před tím, než vyhloubíte jámu. Pro výpočet velikosti folie použijte následující vzorec:
délka rybníčku + 2 x hloubka rybníčku + 60 cm = délka folie
šířka rybníčku + 2 x hloubka rybníčku + 60 cm = šířka folie ; pro geotextilii platí totéž - navíc je nutné počítat s překlady, u spojů fólie je to 10cm u překladů geote
xtilie minimálně 30cm.

 

Několik rad do začátku:

Jaký typ fólie je vhodný? ( pro zahradní jezírko )
Každý materiál má rozdílné vlastnosti při zpracování, trvanlivost, přizpůsobivost k podloží a vztah k životnímu prostředí. Jako nejoptimálnější v poměru mezi kvalitou, životností a cenou se jeví fólie z PE (polyetylénu). PVC fólie jsou sice výhodnější z hlediska instalace - postačuje lepení spojů (PE fólie je nutné svářet), mají však kratší životnost, nižší mechanickou odolnost a obsahují nežádoucí chemické příměsy jako jsou různé ftaláty a jiné. Fólie na bázi kaučuků jsou pro aplikace v izolacích jezírek nejkvalitnější z hlediska odolnosti, jsou však výrazně dražší (někdy až 10ti násobně) než fólie z PE.

Volba technologie
Jestliže má být hladina Vašeho rybníčku větší než 4 m2, pak zvolte rybníček foliový, nebotˇ tak můžete navrhnout formu a velikost zcela dle svých představ. Kromě toho jsou fóliové rybníčky při této velikosti nákladově výhodnější. Jestliže plánujete menší rybníček než 4m2, je lépe zvolit některý z plastových rybníčků, které mají jednotlivé zóny tvarovány tak, aby pobřežní i ostatní rostliny měly svoji potřebnou minimální hloubku.

 

Postup - větší foliový rybníček ( zahradní jezírko )
Při budování větších foliových rybníčků postupujeme obdobně. Protože je však zejména uložení a svaření fólie záležitostí vyžadující dostatečné zkušenosti, doporučujeme svěřit jejich vytvoření odborníkům. Pokud se však chcete pustit do stavby nebo její části svépomocí, může vám pomoci tento stručný návod.

Jak zjistíte netěsné místo v rybníčku? ( v zahradním jezírku )
Jestliže máte podezření, že je Váš rybníček poškozen a ztrácí vodu, tak vypněte všechna čerpadla a nechte hladinu rybníčku
zklidnit. Posypte hladinu jemnou moukou přes síto. Stav vody se snižuje a ukáže Vám, v které hloubce máte hledat díru.
Nahromadění mouky v jednom místě nám ukáže polohu díry.

 
© 2008 - Stavocon s.r.o.