PROTIEROZNÍ GEOTEXTILIE > ENVIROFELT CO

Envirofelt CO je biologicky odbouratelná protierozní rohož vyrobená z 100% přírodních kokosových vláken. Díky biodegradačnímu procesu jsou do půdy postupně dodávány živiny namísto aktivního hnojení. Envirofelt CO má nezbytnou pevnost pro udržení zeminy a ochránění proti erozi během zakořenění až do doby dostatečného vzrůstu vegetace. Zároveň díky struktuře vytváří vhodné mikroklima a "zásobárnu" vody.

Envirofelt CO se využívá zejména na strmých svazích náspů silnic a železnic, pro zazelenění zemních těles tvořící protihlukové stěny a opěrné zdi a pro zakrývání deponií.

 


 
© 2008 - Stavocon s.r.o.