NETKANÉ GEOTEXTILIE > POLYFELT F

Polyfelt F  je dvouvrstvá filtrační geotextilie z mechanicky zpevněných nekonečných vláken ze 100%  polypropylenu (PP). Šedá vrstva má funkci filtrační, modrá vrstva pro ni plní funkci ochrannou proti mechanickému poškození.

Optimalizovaná velikost průlin v šedé vrstvě zajišťuje vynikající dlouhodobou filtrační funkci. Polyfelt F nachází uplatnění především pro zemní tělesa jejichž stabilita je ohrožena vnitřní erozí v důsledku vyplavování jemných částeček zemin. To je zejména tam, kde dochází v relativně krátkých časových intervalech ke stoupání a následnému klesání úrovně vodní hladiny. Například zemní tělesa ohrožující zaplavení při povodních,  vodní zařízení (výpustě, kanály, retenční nádrže..) , při získávání a ochraně území ovlivňovaného přílivem a odlivem moře... Polyfelt F je tedy vhodný všude tam, kde kritická zemina klade velké nároky na filtrační vlastnosti geotextilie
 


 
© 2008 - Stavocon s.r.o.