GEOMŘÍŽE A KOMPOZITY > ROCK PEC

Polyfelt Rock PEC je geotextilní kompozit z nekonečných netkaných vláken ze 100% polypropylenu (PP) a vetkaných vysokopevnostních polyesterových (PET) pramenců. Vyznačuje se vysokou pevností v tahu spojenou s dobrou rovinnou propustností.  Netkaná složka geokompozitu chrání vysokopevnostní pramence před poškozením.

Polyfelt Rock PEC se používá zejména pro zpevnění soudržných zemin, kde jeho drenážní funkce pomáhá zvyšovat pevnost ve smyku. Jeho separační schopnosti umožňují použití mezi jemnozrnnými a hrubozrnnými zeminami. Využívá se pro stavby zpevněných zemních konstrukcí a pro stabilizaci podloží.

 


 
© 2008 - Stavocon s.r.o.